V Českém Krumlově se pro návštěvníky prvně v historii otevřel rozsáhlý soubor klášterních budov. Unikátní trojklášteří se rozprostírá v ploše severního meandru řeky Vltavy. Komplex klášterů zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku.

DCIM100GOPROG0016593.

První zmínka o klášterech pochází z roku 1350, kdy paní Kateřina založila se svými syny Joštem, Oldřichem a Janem dvojí konvent bratří a sester řádu sv. Františka. Českokrumlovské kláštery svým otevřením nabízejí široké veřejnosti, zvláště pak dětem, mládeži a rodinám s dětmi klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.

Slavnostní otevření Klášterů Český Krumlov 11. prosince 2015

Stálé expozice, které jsou otevřeny denně, umožňují lidem nahlédnout za zdi středověkého kláštera, na chvilku v něm žít a osvojit si tehdejší kulturu i umění. „Součástí stálých expozic je také interaktivní expozice, expozice o životě a umění minoritů, další o životě klarisek a expozice pivovarnictví. Součástí areálu jsou rovněž řemeslné dílny, v nichž si můžete vyrobit vlastní výrobek ze sedlářské, knihtiskařské či keramické dílny,“ informuje manažerka vnějších vztahů Vladana Bílková.

Slavnostní otevření Klášterů Český Krumlov 11. prosince 2015

Neméně zajímavé části expozice najdou podle jejích slov návštěvníci v historických krovech klášterů i sklepení, k zajímavostem patří též venkovní miniexpozice orloje či model středověkého jeřábu.

V areálu klášterů se vedle stálých prohlídkových tras pravidelně konají rozmanité akce – výstavy, divadelní představení i koncerty.

 

 

 

Kláštery Český Krumlov

Written by Jana Veselá