Rok 2018 je pro náš národ významným rokem, v němž se potkává hned několik význačných výročí českého státu. V „osmičkovém roce“ je tím NEJ jubileem 100 let od založení samostatného Československa. Právě toto výročí inspirovalo čejkovické vinaře k přípravě zcela nové unikátní řady šumivých a tichých vín, kterou nazvali TGM, k poctě Tomáše Garrigua Masaryka.

Čejkovice, kde náš první prezident vyrůstal, považoval za svůj domov: „Můj vlastní domov – to byly Čejkovice.“

 „V letech 1856–1862 prožil T. G. Masaryk v Čejkovicích nejdelší a nejšťastnější část svého dětství,
ke které se často a rád později vracel ve svých vzpomínkách, zmiňuje Karel Čapek ve svých Hovorech
s T.G.M. Nejen oslava samotného výročí, ale především ten vřelý vztah pana prezidenta k Čejkovicím byl pro nás nesmírně podnětný ke vzniku nové řady vín,“
uvedl generální ředitel Templářských sklepů Čejkovice Ing. Pavel Pastorek.

Sekty řady TGMjsou určeny pro milovníky a skutečné znalce šumivých vín. Jsou vyrobeny v limitovaných sériích z ucelených odrůdových partií klasickou metodou kvašením v láhvi. Zrání sektů probíhá v láhvi min. po dobu 12 měsíců v temných templářských sklepích. Pro zákazníky jsou připraveny sekty kategorie BRUT, DEMI SECi ROSÉ DEMI SEC.

Hrajte tedy s námi o tři lahve luxusního sektu z prezidentské řady!

Soutěžní otázka zní: Kdy začala historie firmy Templářské sklepy?

Nápovědu najdete zde: http://www.templarske-sklepy.cz/o-nas

Odpovědi zasílejte na info@trendy-age.cz do 30. 11., vyhrává 75., 250. a 455. správná odpověď.

Written by Trendy Age