Před dvěma lety se vrátila do znojemského pivovaru výroba piva a letos byla slavnostně otevřena přímo v areálu pivovaru Expozice pivovarnictví. Atraktivní komplex v centru města se tak stává pro místní i turisty zajímavějším. 

 

Expozice pivovarnictví je přístupná přímo z ulice Hradní stávajícím vstupem a původní přístupovou chodbou. Odsud návštěvník vstoupí do samotné dvouúrovňové varny. Další část expozice je umístěna v prostoru pod varnou. Na její přípravě spolupracovalo Národní zemědělské muzeum v Praze s Jihomoravským muzeem ve Znojmě. Expozice mapuje nejen historii a tradici zdejšího pivovarnictví, ale návštěvníky seznámí i s hlavními pivovarskými surovinami – vodou, sladem a chmelem a se způsobem vaření piva od nejstarších dob až po současnost.

 

Hlavním exponátem je původní technologické zařízení varny z roku 1930, které bylo vyrobeno ve Škodových závodech v Plzni. V roce 2010 bylo prohlášeno kulturní památkou. Sestává z vystírací kádě, rmutového kotle, mladinového kotle, scezovací kádě a zcezovacího korýtka. Majitelem tohoto unikátního vybavení je společnost Heineken, se kterou Znojmo uzavřelo smlouvu o výpůjčce.

Město veškeré prostory varny na své náklady zrekonstruovalo a o provoz expozice se stará Znojemská Beseda.

http://www.znojemskabeseda.cz/expozice-pivovarnictvi/

 

Written by Kateřina Novotná