Není bio jako bio, u vína ho můžete poznat už při prvním doušku. A nemusíte se při tom tvářit jako Žížala z kanceláře Blaník.

050

Velké množství tuzemských vinařství se v posledních letech rozhodlo přejít na šetrnou a ekologicky orientovanou produkci hroznů a vyrábět vína v bio kvalitě. Jedná se o velmi významný posun, umožňující vyrábět mimořádná vína, která navíc neobsahují rezidua pesticidů a současně se při pěstování hroznů nezatěžuje příroda.

V České republice v současné době působí zhruba sto vinařství, která pěstují révu v bio režimu, přičemž celková plocha ekologicky obhospodařovaných vinic činí tisíc hektarů, což je šest procent veškeré plochy vinic. Toto číslo je procentuálně srovnatelné s ostatními vyspělými evropskými zeměmi, jako je například Německo, takže Česko velmi dobře zachytilo celosvětový trend posledních let.

„Česká republika je zemědělskou krajinou s intenzivním hospodářstvím, proto je velmi důležité spravovat naši zem šetrně, myslet na budoucnost a nezatěžovat ji zbytečnými chemickými látkami, což je cesta, kterou biopěstitelství respektuje a 20130829_174249propaguje,“ vysvětluje mikulovský vinař Petr Marcinčák ze Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína Ekovín. A dodává, že moderní zemědělci se snaží chovat odpovědně a spolupracovat s přírodou. „Podílet se na tvorbě vína, které je dokonalým produktem okolní přírody, je pro nás nejen otázkou existenční, ale i radostí z vykonané práce, určitého druhu umění a oprávněné hrdosti a pýchy,“ říká Miloš Michlovský.

 

176_Samotná role Ekovínu spočívá v několika oblastech. Zásadní význam má podíl na předávání „know how“. Ekovín každoročně pořádá mezinárodní konferenci Víno Envi, připravuje semináře pro pokročilé i začínající ekologicky hospodařící vinaře či studijní cesty do špičkových ekologicky hospodařících vinařských podniků v zahraničí. Aktivním členstvím v mezinárodních organizacích jako je např. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) také zastupuje a hájí zájmy ekologicky hospodařících vinařů na národní i mezinárodní úrovni.

A jak vypadá ekologické vinařství a biopěstitelství v praxi? Ekologicky obhospodařované vinice mají velkou rozmanitost rostlinných a živočišných druhů, díky čemuž se jejich charakter blíží přírodním lokalitám v chráněné krajinné oblasti. Vinice „zatravněná“ směsí bylin a trav je navíc odolnější vůči větrné a vodní erozi. Ale kladných stránek je mnohem více. Díky tomu, že se nepoužívají chemické přípravky, nehrozí únik chemických látek na kvetoucí rostliny v okolí vinic a rezidua pesticidů se tak nedostávají třeba do včelího medu.

Zákazníci se navíc nemusejí bát přemrštěných cen ekologicky připravených vín. Biovína jsou totiž cenově srovnatelná s běžnou produkcí. Navíc je jich na trhu dostatek, takže si spotřebitelé mohou vybrat, jakému vínu dají přednost. Záleží tak na jejich životní filozofii a odpovědnosti ke krajině, kterou spotřebitelé a konzumenti podporou biovín vyjadřují.

FOTO PETR MARCINČÁK  (16)

 

www.ekovin.cz

 

Biovína

Vinselekt Michlovský, suché víno, pozdní sběr
Vinselekt Michlovský, suché víno, pozdní sběr
Vinařství Marcinčák, Pinot Gris, oranžové víno, výběr z hroznů
Vinařství Marcinčák, Pinot Gris, oranžové víno, výběr z hroznů
Vinné sklepy Kutná Hora, Rulandské šedé, kabinetní
Vinné sklepy Kutná Hora, Rulandské šedé, kabinetní
Vinařství Gotberg, Merlot rosé, pozdní sběr
Vinařství Gotberg, Merlot rosé, pozdní sběr

Written by Jana Veselá