Na trhu práce panuje už několik let nezdravá nerovnováha.  Spolu se žádoucím snižováním nezaměstnanosti vzniká v celé řadě oborů nežádoucí  nedostatek pracovníků.  Důsledkem je pak situace, kdy je řada firem nucena omezovat výrobu a odmítat zakázky.

Je tedy zapotřebí dodat na trh práce větší množství pracovních sil. Jejich nedostatek se projevuje zejména v oblasti řemesel.  Pracovní sílu můžeme získat příchodem pracovníků ze zahraničí, automatizací či robotizací některých činností a posílením vzdělávání v oblasti řemesel a jejich propagací.  Již před dvěma lety přišla Asociace malých a středních podniků ČR ve snaze přispět k řešení této situace s projektem Rok řemesel 2016. V jeho průběhu se hovořilo o znovuzavedení výuky dílenské praxe do základních škol. Hospodářská komora ČR přichází s projektem mistrovských zkoušek a stále více se ve veřejném prostoru diskutuje o duálním vzdělávání. Ke všem těmto problémům se staví čelem nový projekt Řemeslo 21.století.

Nositelem projektu je evropský ústav Karla IV., Institutio Didactica Carolina, z.ú. Protagonistou ID Carolina je samozřejmě osoba Otce vlasti Karla IV., kterého ovšem ústav vnímá v plné šíři jeho osobnosti. Jako státníka, mecenáše kultury a vzdělání, rytíře, zákonodárce a hospodáře.  Karel IV., stejně jako naše nynější vlády rozvíjel infrastrukturu, stavěl mosty, budoval vládní, církevní i světské budovy, zakládal rybníky, podporoval vinařství a k tomu všemu potřeboval řemeslníky. Za jeho panování vznikaly a rozvíjely se řemeslné cechy a samozřejmě řemeslo jako takové. Situace tedy byla v tomto ohledu obdobná jako situace dnešní.  V prohlášení vlády ČR je zakotvena podpora učňovského školství.

Projekt Řemeslo 21.století  připravoval ID Carolina jeden a půl roku. Už na počátku nalezl projekt podporu u Svazu průmyslu, Hospodářské komory, Asociace malých a středních podniků, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů i u Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Řemeslo 21.století totiž navazuje na Rok řemesel 2016 i na aktivity Hospodářské komory v oblasti řemesel, zejména na snahu o znovuzavedení mistrovských zkoušek. Jako zajímavost v této souvislosti uvádíme, že vynikající  neurochirurg profesor Vladimír Beneš, Dr.Sc, který 15.listopadu letošního roku obdržel od Hospodářské komory Řád vavřínu, je členem Kolegia ID Carolina.

Cíle a smysl projektu Řemeslo 21.století spočívají v co největší pomoci rozvoji a propagace řemesel. Projekt sám má dvě etapy, přičemž druhá spočívá ve vlastním provozu areálu, který bude hostit jak školy v přírodě, tak soustředěné praxe frekventantů středních odborných učilišť a škol a poskytne rovněž prostor pro vykonávání mistrovských zkoušek v nejrůznějších řemeslných oborech. První etapu, která spočívá zejména v rekonstrukci sídla ID Carolina tak, aby mohlo plnit veškeré požadavky a nároky škol, učilišť a podniků, konzultuje ID Carolina se zástupci všech těchto institucí. Konkrétně tedy půjde o to, aby se např. žáci 7. – 9. tříd, kteří budou trávit 5denní školy v přírodě v sídle ID Carolina, mohli současně s návštěvou Karlštejna, Koněpruských jeskyň či prohlídky Lucemburské hrobky, seznámit s dílenskými prostorami, prací s kovem, se dřevem, s kůží a dalšími materiály.  Dílenské prostory, vytvořené a vybavené podle požadavků a připomínek vzdělávacích zařízení i výrobních a provozních firem, budou moci být střídavě využívány žáky cca 200 základních škol z nejbližšího okolí, které své vlastní dílenské prostory nemají a po návratu praktických předmětů do škol by je neměly kde vyučovat. Zavedení duálního vzdělávání bude m.j.  vyžadovat  legislativní úpravy. Smysluplnost a oprávněnost těchto úprav bude možno si v rámci projektu Řemeslo 21.století  v předstihu ověřovat. Celý projekt sehrává roli pilotního projektu pro jakýkoli miniregion v rámci ČR.

Projekt Řemeslo 21.století tak poskytne možnost řemesla propagovat, vyučovat a zákonodárci ověřit si postupy a pravidla, která chce v zákonech zakotvit. Pro financování zmíněné první etapy potřebuje ovšem ID Carolina naopak pomoc od státu. Její podobu formulovali poslanci Hospodářského výboru Parlamentu ČR, kteří se s projektem seznámili, do návrhu, jímž usilují o poskytnutí této podpory projektu Řemeslo 21. v rámci právě projednávaného státního rozpočtu. Návrh podává předseda Hospodářského výboru Radim Fiala, místopředseda Martin Kolovratník a poslanec Jaroslav Foldyna. V dopise, kterým Svaz podnikatelů ve stavebnictví oslovil poslance-členy Hospodářského výboru Parlamentu ČR, se uvádí: „Svaz podnikatelů ve stavebnictví vítá možnost využít revitalizovaných prostor ID Carolina ve středočeské obci Kuchař pro projekt Řemeslo 21.století. Záměry (projektu) byly projednány v expertní skupině pro odborné školství Svazu a byl s nimi vysloven souhlas. V případě, že bude toto středisko zřízeno, jsou odborné školy i učňovská zařízení spolupracující se Svazem a rovněž členské firmy Svazu připraveny do tohoto projektu vstoupit. ID Carolina doufá a věří, že i ostatní poslanci, členové Poslanecké sněmovny tato volání vyslyší a tomuto pozoruhodnému projektu dají svůj hlas.

 

ID Carolina poskytuje informace o své činnosti na www.idcarolina.czv pěti jazycích, jimiž Karel IV. hovořil. Ke 100. výročí moderní české státnosti, které jsme slavili letos, upozorňuje ID Carolina, že letošní rok je současně 640. výročím úmrtí Karla IV. K těmto dvěma událostem vydal ID Carolina společně s Českou televizí knihu s názvem „Historie mezi osmičkami“. Její autorkou je exředitelka Historického ústavu Akademie věd ČR prof. PhDr. Eva Semotanová, Dr.Sc.

Written by Jakub Machač