Slyšeli jste o tom, že existuje více než stovka významných osmičkových dat a v nich několik stovek událostí, které měly velký vliv na české dějiny během patnácti století? Věnuje se jim kniha Osmičková léta v českých dějinách autorky Evy Semotanové, kterou připravil Evropský ústav Karla IV.

Evropský ústav Karla IV., Institutio Didactica Carolina, byl založen před dvěma lety z iniciativy konzultanta PhDr. Jana Vaculíka a německého historika a theologa Dr. Wernera Jakobsmeiera. Aktuálně připravil Institutio Didactica Carolina ve spolupráci s Českou televizí k vydání reprezentativní publikaci, věnovanou letošnímu 100. výročí vzniku moderního českého státu a současně 640. výročí úmrtí Karla IV. Autorsky knihu připravila historička prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., která loni ukončila mandát ředitelky Historického ústavu AV ČR. Stručnou podobu připravované knihy, jejíž slavnostní křest proběhne 24.října v Senátu ČR, v období vrcholících oslav stého výročí moderního českého státu, charakterizuje právě její název: Osmičková léta v českých dějinách.

Při procházení historických dat zaznamenala autorka knihy více než stovku významných osmičkových dat a v nich několik stovek událostí, které měly na české dějiny významný vliv během pouhých patnácti století, v nichž kmen Čechů či jeho bezprostřední předchůdci obývali a obývají území mezi Šumavou, Krkonošemi a řekou Moravou. V běhu let se občas změní pohled na tu či onu historickou událost. Některé události, činy a rozhodnutí jsou vývojem potvrzovány, jiné naopak s odstupem času svůj původní význam ztrácejí, získávají, nebo mění interpretačně i fakticky. Řada z nich tento proces podstupuje s větším či menším zpožděním. Celá období podléhají hodnocení času. Namátkou uveďme husitství, jehož interpretace prošla během času již několika proměnami, nebo období tzv. „temna“ – řečeno terminologií Aloise Jiráska – kdy se v českých zemích rozvinulo baroko a zajistilo svými výdobytky krásu nejen hlavního města, ale celé české krajiny.

Roky s konečnou číslicí 18 mají navíc v tomto přehledu zajímavou „přidanou hodnotu“. Rok 1618 byl v české historii zlomový, stejně jako rok 1918. I letošní rok 2018 zastihl Českou republiku v ne zcela standardní politické situaci. První z letopočtů se vztahuje k 240., druhý k 540., třetí k 640. výročí úmrtí Karla IV.

Letošní rok je rovněž rokem  65. výročí zahájení  televizního vysílání  v tehdejším Československu. Právě tato shoda okolností inspirovala Českou televizi a Institutio Didactica Carolina ke společnému projektu, jehož výsledná podoba bude zanedlouho představena veřejnosti.

V projektu jsou zahrnuty jak politické, tak i kulturní, společenské, hospodářské a sportovní události. Osmičková léta v českých dějinách připomínají  tedy nejen sté výročí vzniku moderního českého státu, ale i zahájení provozu pražského metra, prvního československého kosmonauta, zisk zlatých olympijských medailí českými hokejisty před dvaceti lety, vynález hromosvodu nebo zakládání rybníků Jakubem Krčínem. Kniha je strukturována do čtyř základních okruhů: období před Karlem IV., doba Karla IV., prostor od konce karlovské éry po ukončení 1.světové války a století moderního českého státu.

Ve výčtu událostí jsou na 120 stránkách textu spolu s více jak 80 vyobrazeními akcentována léta 1348, kdy Karel IV. položil základy Univerzity Karlovy, Nového Města pražského i hradu Karlštejn, 1618, 1918, 1938, 1948 a 1968 s jejich vlivem na naše dějiny. Kniha si neklade za cíl být čistě historickou studií. Je však poutavým přehledem nejrůznějších událostí, které formovaly a formují Čechy jako území, jako krajinu, jako hospodářsko-politickou entitu i Čechy jako národ. Připomíná Otce vlasti u příležitosti stoletého výročí vzniku novodobého českého státu. Pokud bude někdo chtít – pro zamyšlení či jen pro pouhé potěšení – v tomto seřazení hledat jakýkoli další význam, souvislosti či poselství dějin, předložený souhrn historických dat mu dodá dostatek možností.

 

1348 – Karel IV. položil základy Univerzity Karlovy, Nového Města pražského i hradu Karlštejn

1618 – Druhá pražská defenestrace zahájila stavovské povstání a třicetiletou válku

1918 –  vznik Československa

1938 – Mnichovská dohoda

1948 – únorový převrat, k moci se dostávají komunisté

1968 – okupace vojsky armád Varšavské dohody

 

Written by Trendy Age