Maturita v kapse, ale na vysokou to nevyšlo? Anebo se váš potomek přes jarní termín maturity neprokousal a přijetí na vysněnou školu mu uteklo? Každý rok stojí tisíce mladých lidí před otázkou, kam dál, jak vyplnit rok, než dostanou druhou šanci.

Obr-vZahrade

Dobrou volbou je pomaturitní studium AZ Smart

Studium je vedeno jako jednoletá příprava k mezinárodním zkouškám FCE a CAE v kombinaci s efektivní přípravou na tzv. OSP Scio testy, které jsou zásadní součástí přijímacího řízení na řadu tuzemských vysokých škol. Celková dotace hodin je 20 vyučovacích lekcí angličtiny (45 minut) týdně a navíc od druhé poloviny října pak 2 hodiny týdně odborných přednášek obecných studijních předpokladů (OSP Scio a TSP MU). Jazykové kurzy poskytuje z angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny i arabštiny.

_FJO9293„Naše denní pomaturitní studium anglického jazyka je standardně s možností přípravy na certifikaci FCE. Studium je určeno také pro žáky, kteří letos neuspějí u státních maturit, či přijímacích zkoušek na vysokou školu,“ vysvětluje Ing. Martin Vaněk, MBA.

Vzdělávací centrum AZ SMART je zařazeno v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2010 Sb. (položka 134; novelizace vyhlášky č. 322/2005 Sb. o dalším studiu, které je postaveno na úroveň studia na středních nebo vysokých školách). To znamená, že se na letošní maturanty vztahuje klasický statut studenta.

„Status studenta poskytujeme našim studentům několik let, v tomto máme velikou výhodu před klasickými jazykovými školami nebo pomaturitními kurzy. Jsme řádně registrováni a uvedeni ve vyhlášce ministerstva školství. Naši studenti tedy nemusí odvádět sociální či zdravotní pojištění, navíc jim platí studentské slevy pro různé kulturní akce, mohou získat kartu ISIC a je s tím samozřejmě spojena řada dalších výhod. Studentům pomáháme mimo jiné i s levnějším ubytováním, pokud jsou mimopražští,“ vyjmenovává některé z přínosů Ing. Martin Vaněk, MBA.

 

PX170

Vzdělávací centrum AZ SMART

 

bylo založeno v roce 1998. Nyní působí na třech místech republiky – v Praze, Brně a Ostravě. Jeho úspěšností při přijetí studentů na vysoké školy je až 93%.

Od počátku vyvíjela agentura svou činnost v několika oblastech – jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuka a doučování, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy – právnické, pedagogické a filozofické fakulty, dále na ekonomické směry, jako VŠE, Českou zemědělskou univerzitu, VŠB ad., a v neposlední řadě vzdělávací a sportovní pobyty dětí a mládeže.

Side view of three students looking at exam results on notice board

Jednoleté denní pomaturitní studium je celoroční intenzivní a komplexní přípravné studium, jež zajistí kvalitní přípravu studentů na nejžádanější obory VŠ, a to právo a historie státu, psychologie a základy společenských věd, ekonomie a management a příprava na lékařské fakulty.

Zvláštní kategorii tvoří denní pomaturitní studium anglického jazyka s možností přípravy na certifikaci FCE a CAE. Studium je doplněno o přípravu na národní srovnávací zkoušky – tzv. OSP Scio testy, které tvoří přijímací řízení na některé tuzemské vysoké školy se získáním Závěrečného Certifikátu o absolvování pomaturitního studia angličtiny. Je určeno také pro žáky, kteří neuspěli u státních maturit či přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Výuka probíhá čtyři dny v týdnu v celkovém rozsahu až 400 hodin (u pomaturitního studia angličtiny 5 dnů/týden v rozsahu 680 hodin). Je vedena týmem zkušených pedagogů, kteří působí na tuzemských i zahraničních vysokých. Samozřejmostí jsou závěrečné testy či složení zkoušek.

http://www.azsmart.cz

Written by Jakub Machač