V roce 2013 mladá česká studentka vietnamského jazyka Veronika Pospíšilová náhodně navštívila chudou vesnici Bantayrersey v Kambodži. Přivezla školní pomůcky pro místní děti a když se zeptala místního starosty, co by mohla přivézt příště, odpověď zněla: „Potřebovali bychom postavit školu“.

 

Veronika Pospíšilová

Veronika Pospíšilová v kambodžské škole

Dívka, bez zkušenosti s obdobným projekten, začala sbírat peníze s nadějí, že se jí podaří zajistit dostatečné množství finančních prostředků na postavení školy. Nešlo snadno a lehce, nicméně v říjnu roku 2014 byla škola slavnostně otevřena.
V současné době navštěvují školu děti předškolního věku ( něco jako přípravka ) a dětí v rozsahu 1. až 3. třída. Výuka probíhá ve třech třídách a stát zajišťuje plat tří učitelek. Celkový počet dětí navštěvující školu je v současné době kolem stovky.
O školu je velký zájem a připravuje se systém dvoufázového využití školy, výuka dopoledne i odpoledne. Děti musí v rodinách pomáhat s prací a tak byla výuka dříve realizována jen v rozsahu půl dne. V současné době se vybrané prostředky využívají na zajištění provozu školy, podporu žáků a stavebně technické dovybavení školy (toalety a podobně).

Pavel Mothejl (1)

Pavel Mothejl během jedné ze svých cest

Pavel Mothejl se dozvěděl o tomto projektu před třemi lety a od té doby jej dlouhodobě finančně podporuje. Zároveň školu často navštěvuje a je rád, že může trochu pomoci.

Na jeho fotografie z Barmy a Kambodži se můžete v současné době podívat v kostele Evangelické církve Metodistické, Ječná 19, Praha 2.

 

 

 

 

Fotografie Pavla Nohejla

Written by Klára Smolová