Svatojánské slavnosti mají svou dlouholetou tradici, která zasahuje daleko do evropské historie. V Praze se v pátek 15. května uskuteční jejich 287. ročník, v novodobém čase po svém obnovení se konají již po sedmé. Svatojánské slavnosti NAVALIS tak vstupují do povědomí Pražanů jako pravidelná událost roku, jejíž nedílnou součástí jsou alegoricky ozdobené lodě.

Navalis 26 Gondoly směřují k pódiu nahled

 

Praha historicky poprvé zažije ukázku Jízdy králů, která bude doprovázet slavné procesí poutníků z katedrály sv. Víta až na Karlův most. V rámci doprovodného programu slavností vystoupí několik folklorních sdružení na Křižovnickém náměstí a vyvrcholením oslav bude koncert barokní hudby na hladině Vltavy pod Karlovým mostem a světelná show.

Navalis 2012 (101) nahledTradičním městem, které je vzorem nádherných výpravných vodních oslav, jsou italské Benátky. Každý rok společnost Pražské Benátky přiváží do Prahy benátské, vídeňské a bavorské gondoliéry, kteří se stávají neodmyslitelnou složkou velkolepých slavností. Toto propojení není ovšem jen náhodné. Svatý Jan Nepomucký je totiž jedním z patronů města Benátek a především služebníků vodních – gondoliérů. Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou nápodobou původního barokního vodního představení, které se v Praze na Vltavě konalo již od počátku 18. století.

Cílem novodobých slavností, kterými od roku 2009 Pražské Benátky navazují na tradici jedné z mála pražských oslav, je především uctění kultu života a mučednické smrti Jana Nepomuckého. Přiblížením duchovního poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti jsou Svatojánské slavnosti NAVALIS jedinečnou příležitostí jak připomenout nejen obyvatelům Prahy, ale i návštěvníkům města z dalších měst a cizích zemí, slávu hlavního města České republiky.

 

navalis201265Vyvrcholení oslav proběhne tradičně v předvečer svátku svatého Jana Nepomuckého (ten byl až do roku 1925 zakotven v civilním kalendáři jako státní svátek), tedy 15. května. V tento den bude již tradičně celebrována mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kardinálem Dominikem Dukou. Po skončení mše se z katedrály vydá procesí přes Malou Stranu až na Karlův most. Liturgická část oslav bude zakončena vodními slavnostmi, které tvoří rej lodí a plavidel na vodní hladině Vltavy, koncertem barokní hudby a světelným představením.

Další důležitou součástí slavností je Jízda králů. Dvě stě Moravanů z měst Hluk, Kunovice a Skoronice ze Slovácka předvedou jízdu v tradičních krojích. Ukázku Jízdy králů zahájí poutníci na Mariánském náměstí na Starém Městě a vyrazí směrem na Pražský hrad. V 18 hodin se zapojí do oficiálního programu Svatojánských slavností NAVALIS před svatovítskou katedrálou, odkud budou poutníci připraveni doprovodit slavené procesí na Karlův most, kde se duchovní část oslav propojuje s barokním spektáklem vodního koncertu na Vltavě. Jízda králů je od roku 2011 zapsána organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.

Letošní ročník Svatojánských slavností NAVALIS bude výjimečný hned několikrát. V tomto roce oslavíme 200. výročí úmrtí a 250. narození mistra Jakuba Jana Ryby, proto je cyklus vodní hudby věnován jeho dílu adorujícího nejslavnějšího českého světce.

Program akce v pátek 15. května:

12:00 Ukázka Jízdy králů a zdravice primátorky na Mariánském náměstí, folklórní program na Křižovnickém náměstí

13:00 Setkání poutníků z Moravy a z italských Benátek

16:00 Přijetí poutníků v parlamentu

17:15 Požehnání poutníkům a Jízdě králů od kardinála

18:00 Mše svatá v katedrále sv. Víta

19:00 Procesí na Karlův most

20:00 Regata historických a dračích lodí

20:15 Bohoslužba v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí

21:00 Barokní vodní koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

 

Navalis

Written by Jakub Machač