Žádný chirurg neumí operovat zcela bez jizev. Vždy, kdy dojde k porušení kůže – tedy k jejímu rozříznutí – nějaká jizva vznikne. Pokud uvažujete o zvětšení prsů silikonovými implantáty, musíte počítat s tím, že na prsech budou jistě nějaké jizvy v místech, kudy budou implantáty do prsů vloženy. 

MUDr.Svatopluk Svoboda, plastický chirurg, 1.kolínské sanatorium

V podstatě jsou tři možnosti, tři cesty, kudy lze implantáty do prsů dopravit : Buď zespodu prsu, jizva je tedy v podprsní rýze, nebo lze vést řez v oblasti dvorce prsního, tedy na hranici světlé a tmavší kůže prsního dvorečku. Další možností, kudy  vložit implantát, je přístup řezem v oblasti podpaží.  Každá z těchto možností má své výhody a své nevýhody. Samozřejmě, že ne každá z těchto uvedených možností je u každé pacientky proveditelná a ne každá je pro určitou pacientku vhodná. Zkušený plastický chirurg vám při konzultaci a po vašem vyšetření řekne, který z těchto přístupů je právě pro vás nepříznivější a který vám ve vašem případě doporučuje. Já osobně, jsou-li možné všechny vedené přístupy, dávám pacientkám na výběr a snažím se respektovat jejich přání, ale opakuji, ne vždy je to možné nebo vhodné.

Pokud se samotných pooperačních jizev týče, je třeba si uvědomit, že tvorba jizev je velmi individuální záležitost. Jsou lidé, kterým se jejich kůže zhojí vždy téměř bez jizvy, jsou ale i tací, kteří trpí na jizvy hypertrofické, případně pigmentované a tedy dosti viditelné. Tuto vlastnost hojení lze jen velmi těžko výrazně ovlivnit. Samozřejmě, že každý plastický chirurg se snaží, aby jím vytvořená jizva byla co nejhezčí a co nejméně patrná a někdy se to skutečně zdaří. Mám několik pacientek, o kterých jejich nový partner neví, že mají silikonové implantáty. Dobře vhojené a přirozeně vypadající implantáty jsou často od přirozených prsů obtížně rozeznatelné, zvlášť, když jsou jizvy tak zahojené, že by bylo nutno zkoumat kůži velmi podrobně, abychom jemnou jizvu nalezli. Ale ne u každého je hojení takto příznivé a často bývají jizvy patrné. Ale to je daň za krásná prsa.

Pokud se citlivosti týče : S určitými změnami citlivosti, stejně jako s jizvami, je nutné počítat, skutečně mohou nastat, ale nebývá to pravidlem. Při každé operaci může dojít k nějakému přerušení drobných kožních nervů a tím pádem i ke snížení citlivosti v určitém místě prsu. Většinou se ale nejedná o stav trvalý a za nějaký čas se citlivost kůže obnoví. Stejně tak je možné, a některé pacientky to udávají, že po vložení implantátů dojde k přechodnému zvýšení citlivosti prsů, ale ani v tomto případě se většinou nejedná o trvalý stav.

Nějakých zásadních změn se ale nemusíte obávat, ale vše vám jistě vysvětlí váš plastický chirurg při podrobné konzultaci a po vašem vyšetření.

Přeji vám šťastnou ruku při výběru plastického chirurga a radost z úspěchu operace.

www.svatopluksvoboda.cz

Written by Kateřina Novotná