Nejlepší možné středoškolské vzdělání nabízí Carlsbad International School (soukromá střední škola v Karlových Varech). Mladí lidé ve věku od 14 do 18 let zde zažijí vedle propracované výuky a mezinárodního prostředí také bohatý program dalších aktivit, vynikající školní restauraci a ubytování. To vše v domáckém prostředí s přátelskou atmosférou a individuálním přístupem.

 

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL (CIS), která vzdělává v mezinárodně uznávaném maturitním programu International Baccalaureate Diploma Programme, je školou rezidentní. V jejím restaurovaném a nově dostavěném kampusu studenti také bydlí a najdou zde i náplň volného času. Na každého vyučujícího připadají v této škole průměrně jen 4 žáci, což umožňuje důkladně se věnovat každému z nich a maximálně rozvíjet jeho osobnost. Další velkou výhodou je jednotný jazyk, kterým se zde mluví – angličtina. Její základní znalost při vstupu do školy je dovedena k dokonalosti. Učí se tu ale i další jazyky, vedle němčiny a francouzštiny i španělština.

PŘÍPRAVA NA ZÍSKÁNÍ International Baccalaureate diplomu probíhá ve dvou stupních:

„Pre-diploma“ (14–16 let), v němž se mimo jiné nerodilí mluvčí intenzivně zdokonalují v angličtině, a

„IB Diploma“ (16–18 let) s maximální přípravou pro získání diplomu. Studenti si volí kurzy z 6 okruhů, včetně jejich odstupňované náročnosti.

 

Mladí lidé ale v mezinárodní karlovarské škole nezahálejí ani ve volném čase. Jeho náplň si každý vybírá sám podle libosti, a to z velké škály sportovních a kulturních aktivit. Koordinaci a zesílení svého těla může rozvíjet například ve volejbalu, basketbalu, fotbalu, plavání, ale i v horolezectví, bojových uměních a mnoha dalších letních a zimních sportech. Zvláštní pozornost je tu věnována těm, které uchvátil triatlon, tenis a golf. Unikátní tréninkový program těchto sportů vedou profesionální trenéři.

Škola pořádá i společné výlety na různá místa v ČR, zájezdy do významných evropských destinací a návštěvy rozličných kulturních akcí. Ze svých aktivit si každý student vytváří knihu zážitků, tzv. „YearBook“.

SKVĚLÉ A BEZPEČNÉ ZÁZEMÍ, které škola poskytuje v uzavřeném a hlídaném kampusu dotváří zdravotnická služba dostupná 24 hod. denně a vynikající kuchyně. Nutričně vyvážená strava, přesně cílená pro podporu duševního a fyzického rozvoje dospívajících, je nejen chutná, ale i bohatá. Studenti si vybírají ze 3 jídel včetně vegetariánského.

DŮVODŮ, PROČ VYBRAT pro svého potomka Carlsbad International School (CIS), je mnoho. Studenti zdejšího nadnárodního maturitního programu mají mnohem větší šance dostat se ke studiu na prestižních vysokých školách. Tato škola totiž neusiluje jen o prosté studijní výsledky, ale osobnost studentů rozvíjí komplexně: emocionálně, eticky, intelektuálně, podporuje jejich kreativitu, činorodost a kritické myšlení. Stará se o to, aby byli nezávislými a sebevědomými studenty s prospěšnými studijními návyky, uměním hospodařit s časem a s co nejlepší jazykovou vybaveností. Získané vzdělání a diplom jsou navíc celosvětově uznávané univerzitami a zaměstnavateli, protože vědí, že studenti jsou zde vedeni k tomu, aby viděli věci v souvislostech a skutečně jim rozuměli.

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL (CIS) se nachází v lázeňském centru Karlových Varů v krásném přírodním prostředí vedle lesa. V současnosti ji navštěvuje 75 žáků ze 30 zemí světa, vzdělání však může poskytnout při zachování všech prvotřídních parametrů až 110 studentům. Přesvědčit se o kvalitě zdejší výuky je možné na vlastní oči, a to i na individuální bázi, kdy lze zažít celý školní den za doprovodu jednoho ze studentů, který se návštěvníkovi během návštěvy věnuje.

http://carlsbadschool.cz/

Written by Kateřina Novotná