Pokud přesáhneme hranici zvládat emoční napětí, hrozí nám větší riziko civilizačních nemocí. V boji proti stresu ale máme k dispozici i účinné pomocníky!

Jedním z nich je relaxační systém barinLight. Posadíte se do křesla a nasadíte si brýle. Rozeznívají se uklidňující tóny a přicházejí pohodové představy. Mozek mezitím prožívá současnou stimulaci světelnými a zvukovými pulsy s přesně danou frekvencí. Tento rytmus si osvojí a přechází na dominantní frekvenci mozkových vln, a člověk se dostává do stavu relaxace v hladině alfa. Mezitím dochází k synchronizaci elektrické aktivity uvnitř hemisfér i mezi nimi. Přináší pocit vnitřní vyrovnanosti, lepší schopnosti učení a větší kreativitu. Po první terapii můžete očekávat uvolnění od stresu, osvěžení, nahrazení dvou hodin spánku, navození vnitřního klidu a zlepšení paměti. Po pěti kolech pak přichází zvýšená odolnost proti stresu, lepší výkonnost a řada dalších benefitů.

www.krasa-zdravi.cz

Written by Jana Veselá