„To jsou ale krásná prsa….“ pronese občas v duchu nejeden muž, ale často i žena, při pohledu na ženu, která je přírodou obdařena  v horních partiích hrudníku někdy skutečně nádherným atributem ženství, a není pochyb, že mnoho takto dokonale vybavených žen umí své přednosti  patřičně nosit a využívat. O čem se však dá dnes již často a úspěšně pochybovat je fakt, že ne vždy jsou taková krásná prsa skutečně pouhým darem a mistrovským dílem přírody.

Je to tak a je třeba se s tím smířit, říká MUDr . Svatopluk Svoboda, plastický chirurg, z 1. kolínského sanatoria. V moderní době  často a v mnoha odvětvích lidé napravují či upravují někdy ne úplně dokonalé dílo přírody k obrazu svému a tak je logické, že i ženská krása je často vylepšena lidskou rukou. V posledních letech, stejně jako na celém světě, i u nás ženy často využívají umění plastických – či snad lépe estetických – chirurgů ke zlepšení svého vzhledu a tím i  ke zvýšení svého sebevědomí a kosmetické operace prsů skutečně patří k těm nejžádanějším a nejčastějším výkonům plastické chirurgie.

Současná plastická chirurgie umí totiž s ženskými ňadry opravdové zázraky. Kosmetické operace prsů můžeme rozdělit na několik typů, podle toho, co od operace očekáváme.

Běžnými a často prováděnými operačními výkony jsou operace modelační, které většinou vrací správný tvar povislým prsům, často u žen po opakovaných těhotenstvích a kojení nebo po větší redukci váhy. Příčinou povislých prsů bývá povolená kůže v oblasti prsů. Podstatou operačního výkonu u této operace je tedy úprava a  redukce kožního krytu prsů, převážně se zachováním veškeré ostatní tkáně. Nejedná se tedy o operaci prsa zvětšující či zmenšující, pouze o jejich modelaci do žádaného tvaru. Operační výkon ale není nijak jednoduchý. Základem a hlavním předpokladem úspěchu je správné rozměření o rozkreslení operované oblasti – je mnoho způsobů, jak vrátit pokleslému prsu jeho původní tvar a každý plastický chirurg dává přednost nějaké metodě – ale prakticky je vždy třeba uvolnit, vlastně obříznout dvorec prsní i s bradavkou  na výživné stopce, vysunout jej vzhůru na místo,  kam nejlépe patří a poté na celou zbývající tkáň prsu sešít z kožního krytu vlastně „nový kabátek“. Je logické, že velmi záleží na zkušenostech a představivosti plastického chirurga, aby „střih“, který si na původní prs předem nakreslil, úplně přesně seděl a vytvářel přesně takový prs, jaký by měl být. A to ještě musí úplně  to samé vytvořit na prsu vedlejším, neboť jak známo, prsy bývají vždy dva. I když –  naprosto přesné to být nemusí. Jedna strana od druhé se může nepatrně lišit a je to dobré a přirozené.

Zručnost chirurga rozhoduje

Výsledný tvar prsu je potom dán vlastně zručností chirurga, jeho velikost je však limitována původním obsahem vlastní tkáně. Při těchto modelačních  operacích se do prsu nic nepřidává, ani – kromě kožního krytu – se z něj žádná tkáň neubírá. Jediné, co na operovaných prsech zůstane patrné, jsou operační jizvy. Žádný chirurg světa neumí totiž operovat bez jizev (snad kromě zručných Filipínců, kteří operují holýma rukama – ale to považuji za podvod). Každá rána, byť sebejemněji provedená a sešitá, se hojí jizvou. Samozřejmě, že technikou operace, provedením stehů i následnou péčí lze jizvy ovlivnit, ale je třeba mít na mysli, že způsob a typ hojení je záležitostí zcela individuální, stejně tak i tvorba jizev.Tam, kde se někdo zhojí jizvou nepatrnou jak vlasová čárka, může mít jiný jizvu hrubou a nepěknou.

Po modelační operaci prsů je třeba většinou počítat s jizvami kolem prsních dvorců, s další jizvou vedoucí od dolního pólu dvorce svisle dolů a s jizvami v podprsních rýhách. Samozřejmě, že mohou být i jiné typy modelačních operací, ale tento typ je používán nejčastěji, protože umožní vytvořit pěkný tvar prsů u velké většiny pacientek.

Délka operace se nedá přesně stanovit, faktem ale je, že výkon trvá většinou dvě i více hodin a  je prováděn v celkové anestesii. S dobou hojení je třeba počítat dva až tři týdny. Pobyt v nemocnici ale nebývá dlouhý, nejčastěji dva dny, samozřejmostí jsou opakované převazy. Doporučujeme  po operaci nosit nějakou dobu specielní pooperační prádlo a vyvarovat se větší fyzické zátěže. Dnes se nejčastěji užívá intradermálních stehů, tedy uvnitř kůže, často samovstřebatelných, jinak se stehy vytahují v rozmezí týdne až čtrnácti dnů.

Vzhledem k tomu, že se vždy jedná o operaci kosmetickou, není hrazena ze zdravotního pojištění a je vždy prováděna na účet pacientky – ceny se však na jednotlivých pracovištích plastické chirurgie liší. Nezbytná je vždy osobní návštěva pacientky a pečlivé vyšetření plastickým chirurgem. Osobní kontakt je nutný a je jedním z předpokladů úspěchu, protože ne vždy je zcela reálné splnit požadavky pacientky. A spokojená pacientka je základním kritériem úspěchu operace.

Větší nebo menší?

Svoji podstatou podobnými výkony jsou operace redukční, tedy zmenšující. Jsou prováděny na prsech, které jsou příliš velké a svojí velikostí pacientku obtěžují, překážejí jí třeba při sportu či v zaměstnání a mnohdy nepůsobí příliš esteticky. Typ operace je vlastně stejný – po vysunutí prsních dvorců se prs vymodeluje v novém tvaru, s tím rozdílem, že je nutno odstranit nadbytečnou tukovou, či případně žlázovou tkáň prsu, aby byl prs přiměřené velikosti. I tady je nutno počítat s pooperačními jizvami umístěnými přibližně stejně, jako u operacích modelačních, vlastní výkon však trvá obvykle o něco déle, i hojení může být komplikovanější.

Ve výjimečných případech, a to tehdy, způsobují-li příliš veliká prsa (odborně se tomuto stavu říká gigantomastie)  zdravotní obtíže, pramenící většinou  z přetížení páteře, lze tento výkon provádět na účet zdravotní pojišťovny. Nezbytně nutná jsou však vyšetření odborníků, která skutečně prokáží nepříznivý vliv obrovských prsů na zdraví pacientky a souhlas příslušného revizního lékaře zdravotní pojišťovny s úhradou operace. Postup je pak úplně stejný s tím rozdílem, že pacientka po operaci má nárok na nemocenskou.

Naprosto odlišné a vlastně zcela opačné jsou operace, vedoucí  ke zvětšování prsů.  Inu, málokdo je zcela dokonalý a tam, kde jinému přebývá, druhému chybí.

Drobná, nebo téměř žádná prsa jsou pro mnoho žen psychicky traumatisující záležitostí a tak  se čím dále častěji obracejí o pomoc k plastickým chirurgům. Skutečně, augmentačních (tedy zvětšujících) operací stále přibývá a není divu, když si uvědomíme, jaká krásná prsa se dají vytvořit  a co taková krásná prsa znamenají pro psychiku pacientky. Samozřejmě, že ani tyto operační výkony nejsou nic nového, ale výrazný rozdíl oproti minulým létům tady rozhodně je.

Před lety se plastičtí chirurgové pokoušeli zvětšit prsa vlastní tukovou tkání pacientky, odebranou většinou z oblasti hýždí. Ačkoliv výsledky brzy po operaci byly docela hezké, volně přenesený tuk z jiné části těla se za krátkou dobu vstřebal, opouzdřil či částečně rozložil a začal působit obtíže. Dlouhodobé výsledky tedy příliš uspokojení nepřinášely. Moderní doba přinesla i moderní možnosti a tak se dnes ke zvětšujícím operacím prsů používá téměř výhradně materiálů na bázi silikonu.

Silikon už nepoznáte

Silikonové implantáty, jsou-li dobře vybrány, působí naprosto přirozeným dojmem. Není výjimkou, že laik dobře udělaná silikonová prsa od těch přirozených nerozezná a mám několik pacientek, jejichž partner, se kterým se seznámily až po operaci, ani neví, že jeho milovaná tuto operaci postoupila.

Podstatou výkonu je vytvoření dutiny pod prsní žlázou, resp. pod tkání prsu či pod prsním svalem a do této operačně vytvořené dutiny se vloží silikonový implantát. Záleží na plastickém chirurgovi, aby dobře posoudil, do které vrstvy implantát vloží, stejně jako to, jakou přístupovou cestu ke vložení implantátu použije. Základně se používají tři přístupové cesty – z řezu kolem dvorce, z řezu v podprsní rýze a z řezu v podpaží. Každý způsob má své výhody a nevýhody a je na dohodě mezi pacientkou a operatérem, který z nich bude zvolen. Nicméně žádný nevyžaduje příliš velký řez, implantáty se dají vložit ranou o délce několika málo centimetrů a tak jizvy nebývají příliš patrné.

Silikonových implantátů je celá řada nejrůznějších tvarů a velikostí od několika registrovaných výrobců a je obtížné zvolit ten nejsprávnější. Rozhodně tato volba vyžaduje zkušenost plastického chirurga, aby byl výsledek co nejpřirozenější a současně splňoval to, co si pacientka představuje.

Operace se provádí v celkové anestesii, netrvá příliš dlouho a pacientky vět-    šinou již další den odcházejí domů. Ani rekonvalescence není nijak dlouhá. Mnoho pacientek jde do práce již zhruba za týden po operaci, ale i zde doporučujeme nošení specielního pooperačního prádla a fyzické šetření.

Samozřejmě, že nic není bez rizika a i po tomto výkonu může dojít k nejrůznějším komplikacím, ale rozhodně nejsou příliš časté. Nicméně se všemi možnostmi by měl plastický chirurg pacientku předem důkladně seznámit. Obecně lze však říci, že silikonové implantáty jsou vesměs velmi dobře přijímány a snášeny – důkazem toho je, že je v současné době na světě nosí několik milionů žen. Rozhodně je vyloučen vliv implantátů na tvorbu rakoviny prsu. Na toto téma byla vypracována řada vědeckých studií a skutečně nebyla prokázána žádná souvislost mezi rakovinou prsu a silikonovými implantáty. Současné zkušenosti ukazují, že dobře vhojené implantáty prsní vydrží dlouhou řadu let a v převážné většině nepůsobí svým nositelkám žádné obtíže.

Není tedy třeba se zvětšujících operací prsů nijak přehnaně obávat, jenom je nutné si na tuto operaci připravit řádově několik desítek tisíc korun, protože implantáty rozhodně nejsou lacinou záležitostí. Ale když si uvědomíte, kolik psychických problémů tato operace odstraní a kolik radosti krásná prsa poskytnou, nebudete litovat vynaložených prostředků.

Ať už jsou tedy vaše prsa příliš velká či malá, povislá nebo jinak nehezká, zkrátka, nejste-li se svými prsy spokojena – vězte, že není třeba věšet hlavu a trápit se. Plastická chirurgie dokáže v této oblasti opravdu zázraky. Vaše sebevědomí za to stojí a věřte, že zbavíte-li se svého často letitého komplexu, nebudete litovat ani času, ani vynaložených prostředků. Přeji Vám šťastnou ruku při volbě plastického chirurga.

http://www.svatopluksvoboda.cz

 

 

 

 

 

 

 

Written by Kateřina Novotná