Zajímá vás, jak jsme propojeni s přírodou a jak naše tělo funguje v kontextu s ní? Odpovědi na vaše otázky může přinést celostní diagnostika. MUDr. Michaela Šimková je lékařka v oboru psychiatrie, terapeutka, ale také lektorka celostní diagnostiky na pražské Akademii léčivé výživy, kde v seminářích učí studenty nazírat do lidského těla i duše z pohledu starých mistrů a ukazuje jim, jak vše může fungovat v praxi. Cílem seminářů je, aby byl systém celostní medicíny použitelný v praxi a aby studenti pochopili tisíce let staré poklady, které toto celostní nazírání světa přináší i dnešní době a evropské kultuře.

Kdy a proč jste se začala zajímat o celostní medicínu?

O celostní medicínu jsem se začala zajímat již během studií na lékařské fakultě. Přišla mi velmi logická a líbilo se mi propojení systémů těla i duše a dalších aspektů, které celostní, potažmo čínská a ajurvédská medicína řeší. Během studia na lékařské fakultě jsem tedy začala souběžně studovat i TČM u Sinobiologické společnosti… a pak to praktikovala pro známé a příbuzné, ale pracovala jsem ještě v nemocnici jako klasický lékař. Pak jsem ale dozrála k rozhodnutí, že celostní medicína je cesta pro mě a z nemocnice odešla. Od té doby, od roku 2000, se věnuji už pouze medicíně celostní, kde diagnostickým pilířem je pro mne tradiční čínská diagnostika. Je to jeden z nejpropracovanějších diagnostických systémů.

Jak funguje lidské tělo v kontextu ročních období, životních etap a v propojení s přírodou? Co bychom neměli přehlížet?

Tato otázka je velmi široká a nelze ji zodpovědět takto jednoduše… Na to potřebuji několik dní speciálního semináře. Ano, fungujeme v sounáležitosti s okolím, životním prostředím, přírodou, máme nějaké vrozené vlastnosti a předpoklady a jiné časem získáváme. To všechno tvoří naši konstituci, kterou je třeba zohlednit při vytváření jídelníčku i zařazování dalších aktivit do našeho života. Každý jsem jiný, originální a takto je potřeba k sobě i přistupovat. Nesrovnávat se s tím, či oním člověkem, ale pracovat na hledání toho, co je pro mě vhodné a jakou chci jít cestou. Jakýkoli terapeut vám může být dobrým průvodcem, ale hlavní „drive“ je stejně na každém jednotlivci samém.

em6b0734Co bychom mohli a měli pro své tělo udělat každý den?

To je také velmi individuální záležitost. Každý má jakousi prioritu vzhledem k jeho zdraví, způsobu života, vyznání a dalšímu kontextu. Ale ve výsledku bychom měli co nejlépe pečovat hlavně o své tělo a duši, protože jedině tak můžeme fungovat v radosti a jedině z této pozice má smysl dělat něco dále i pro ostatní.. Ve chvíli, kdy sami jsme ne-mocní, čili nemáme dostatečnou „moc“ nad svým životem, těžko můžeme ovlivňovat životy jiných. Starejme se tedy o to, co vkládáme do úst a sledujme, zda to našemu tělu prospívá. Starejme se také o to, jaké programy vkládáme do své duše a zda nepolykáme něco, co polykat nechceme. Buďme v tomto bdělí, berme si odpovědnost za to, co žijeme a jak žijeme a každý jděme za svým vnitřním štěstím. A také přijímejme do svého života strádání – to posiluje. Číňané tvrdí, že je velmi prospěšné zakoušet chlad a hlad a takto vychovávat i děti, konkrétně prý 30 % hladu a 30 % chladu. A je dobré se každý den trochu zapotit a fyzicky unavit a pořádně se zasmát.

em6b0726Vedete na Akademii léčivé výživy seminář celostní diagnostiky, co vše mohou zájemci o seminář očekávat?

Mohou očekávat laskavý přístup, teoretickou základnu tradiční čínské diagnostiky a mnoho a mnoho příkladů z praxe. Cílem je naučit studenty, jak se správně mohou jednoduše diagnostikovat a na to konto si na míru našít právě všechna ta doporučení, na která jste se mne ptala.

 

shutterstock-170903381

 

Máte nějakou ověřenou radu, kterou byste mohla předat dál?

To je velmi obecná otázka. Je potřeba pracovat hlavně na sobě a ostatní většinou přichází s tím. A tím myslím jak tělesnou, tak duševně duchovní stránku. Tak ovlivníme život svůj a vlastním příkladem i životy druhých. Doba morálky vnější, kdy nás řídil někdo jiný, a to jak ve smyslu společenském tak osobním i zdravotním je pomalu pryč. Nastává doba morálky vnitřní, kdy odpovědnosti za naše zdraví, štěstí a životy máme jen my sami. A právě ve vztahu k jídlu to platí dvojnásob. Pídit se, co je pro nás dobré, nedělat ze svého těla popelnici, nenechat se tlačit reklamou do potravin-nepotravin, ptát se po původu potravin, používat vlastní selský rozum a mít i odvahu se na něj spolehnout.

Kromě dvouletého studia pořádá Akademie léčivé výživy pravidelné kurzy a semináře na aktuální témata zdravé a léčivé výživy, které vedou přední čeští i zahraniční odborníci v daných oblastech. Více informací o studiu i kurzech, stejně jako přihlášky, najdou zájemci přímo na webu Akademie léčivé výživy. 

www.akademielecivevyzivy.cz

Written by Jana Veselá