Pes v současné společnosti už dávno není vnímán jako pouhý hlídač, ochránce svého pána a jeho příbytku. Pro mnohé se stal čtyřnohým kamarádem a společníkem, členem rodiny. Řadu zajímavých a mnohdy překvapivých informací a rad, které mohou pozitivně ovlivnit soužití psa a člověka, nabízí dvě novinky z nakladatelství Knižní klub.

Sestava 1Co má pes na mysli (Stanley Coren)

Zábavný a obsažný rádce od předního světoznámého odborníka přináší řadu zajímavostí, vyvrací mnohé běžné pověry a nedorozumění týkající se čtyřnohých přátel člověka a poskytuje spoustu překvapivých údajů o jejich intelektuálních schopnostech. Objevná je i část o stárnutí psů, která zachycuje příznaky stáří z různých zdravotních i psychologických hledisek.

Sestava 1Úspěšný trénink dospělého psa (Katharina Schlegl-Kofler)

Šestistupňový plán pro výcvik dospělého psa pomáhá rozvíjet schopnosti vašeho čtyřnohého společníka a stmeluje vzájemný vztah. Důležité je trénovat systematicky a požadavky zvyšovat postupně. Kniha na názorných příkladech ukazuje, jak naučené dovednosti uplatňovat v každodenním životě, jak nacvičovat spolu s jinými majiteli psů či jak identifikovat možné zdroje chyb a napravit je. Trénink je dobré začínat a ukončovat vždy povedeným cvikem, nezapomínejte zrušit předchozí povel a budujte cviky krůček po krůčku, abyste zabránili přetěžování psa.

Written by Trendy Age